თემის მონახაზი

 • .


  The programme is focused on strengthening capacities of physicians and nurses of blood establishments in quality management issues.

  The training programme was developed by Prof. Hans Vrielink, Prof. Peter Van Den Burg and MSc RP Cindy Menzen (Sanquin Blood Foundation, Netherlands)

  Disclosure: the materials can be only used for educational purposes and do not replace applicable directives and guidelines.


  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  პროგრამა გათვალისწინებულია სისხლის დაწესებულებების ექიმების და ექთნებისთვის მათი შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ხარისხის მართვის საკითხებში.

  სასწავლო პროგრამა მოამზადეს პროფ. ჰანს ვრილინკმა, პროფ. პიტერ ვან დენ ბურგმა და მეცნ. მაგ. სინდი მენზენმა.

  შენიშვნა: მასალა შეიძლება გამოყენებული იქნას მხოლოდ სასწავლო მიზნებისთვის და არ ცვლის შესაბამისი დირექტივებს ან სახელმძღვანელო მითითებებს.